maranta/ prayer plant

maranta/ prayer plant

from 15.00
pilea peperomioides

pilea peperomioides

from 10.00
string of hearts

string of hearts

from 15.00
Macrame Plant Hanger

Macrame Plant Hanger

from 20.00
asparagus fern

asparagus fern

from 15.00
terrarium kit Geo-Fleur-8.3.17-B33696.jpg

terrarium kit

from 8.00
cacti selection box

cacti selection box

from 15.00
succulent selection box Geo-Fleur-13.2.1614022 2.jpg

succulent selection box

from 15.00